Online Community Suite

Online Community Suite

MySpace Friend Adder, người đưa Tin, Comments Bulletins và Event Invitations Sender
Người dùng đánh giá
3.2  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Với chương trình này anh có thể thêm bạn, gửi tin nhắn, bưu lời bình luận, bưu bulletins, cho sự kiện giấy mời, mời các người dùng để nhóm và còn nhiều hơn nữa. Anh có thể duyệt cho người dùng ở MySpace dựa trên tiêu chí mà (cơ bản hoặc cao cấp), tìm kiếm thông qua hồ sơ bằng affiliations hay trường, tìm kiếm nhạc sĩ, và nhóm, và thậm chí tìm kiếm trong MySpace nhóm.
Thông tin được cập nhật vào: