Online Community Suite

Online Community Suite 3.2

Browses social media stires and enables communication
Người dùng đánh giá
3.6  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sophisticated LLC
Access social network sites such as MySpace and add friends, send messages, leave comments under posts, manage, organize and create events, etc. the suite serves as a desktop client for quick access to the full set of relevant features of the site. User login is required.
Với chương trình này anh có thể thêm bạn, gửi tin nhắn, bưu lời bình luận, bưu bulletins, cho sự kiện giấy mời, mời các người dùng để nhóm và còn nhiều hơn nữa. Anh có thể duyệt cho người dùng ở MySpace dựa trên tiêu chí mà (cơ bản hoặc cao cấp), tìm kiếm thông qua hồ sơ bằng affiliations hay trường, tìm kiếm nhạc sĩ, và nhóm, và thậm chí tìm kiếm trong MySpace nhóm.
Thông tin được cập nhật vào: